Chairperson - Dr. Anand Kumar Chaurasiya

Member Secretary - Dr. Sanjay Kumar Sah

Members -

Dr. Ravi Kumar Shah 

Dr. Aakash Raya

Dr. Prashant Thakur

Dr. Dayaram Ghimire

Dr. Kaushal Kumar Singh

Ms. Chandani Malla

Ms. Kavita Pathak

Adv. Mr. Tanka Prasad Dulal

Mr. Sumit Kumar Gupta